Wat is er na de dood? Hoe ga je om
met moeilijke dingen die je overkomen?
Hoe belangrijk zijn andere mensen voor je?


Vragen waar geen pasklare antwoorden op
zijn, maar die belangrijker zijn dan ooit.
In deze tijd staan we immers zlf voor
de opgave 'betekenis' in het leven te ontdekken
en vorm te geven. Zeker in de opvoeding kun je
daar niet omheen.

Het boek Wortels en vleugels biedt opvoeders,
(ouders en beroepskrachten), concreet
werkmateriaal om met kinderen van zes tot
twaalf jaar bestaansvragen te onderzoeken.
Op deze site vindt u onder andere meer
informatie over het aanbod dat de auteurs
hebben om u te ondersteunen bij het
werken met dit materiaal.